Logo

Ukrudtsmidler

Print denne opskrift (Ctrl + P)
Kamera Print med billeder
Print uden billeder

Ukrudtsmidler

Ukrudtsmidler kaldes i fagsproget her­bicider. Det betyder plantegift og for­tæller således, at ikke blot ukrudts­planter, men alle planter tager skade eller dør, hvis man anvender disse midler. Man skal derfor benytte disse kemiske stoffer med omtanke og sam­tidig overveje, om man i det hele taget skal anvende dem. I landbrug og er­hvervsgartneri kan den kemiske ukrudtsbekæmpelse være nødvendig for at opnå en rentabel drift og et stort høstudbytte. Ved plantedyrkning i pri­vat have r lægger man måske knap så megen vægt på et stort udbytte eller ensartede monokulturer, men snarere på hyggelig afkobling, rimelig motion og glæden ved at se planterne gro og trives. Ukrudtet behøver derfor ikke at »hades« på samme vis som ved er­hvervsplantedyrkningen; men det må anbefales at benytte gammelkendte metoder som håndlugning, hakning, afslåning og brakning.

 

Krav til ukrudtsmidler

Ønsker man at anvende kemiske ukrudtsmidler, må man stille følgende krav til dem: de skal forsvinde fra det biologiske miljø, når deres virkning på ukrudtet er ophørt, dvs. de skal ned­brydes kemisk eller mikrobiologisk, så at de ikke efterlader giftige rester på planterne eller i jorden. Midlerne må ikke virke ugunstigt på jordens mikro­flora og mikrofauna ved at ændre mængden eller sammensætningen af disse fuldstændig uundværlige organis­mer; de skal være ufarlige for både dyr og mennesker, og virkningen på regn­orme samt på bier og andre bestøven­de insekter kan være uoverskuelig.

 

Opbevaring af gift midler

Anskaffes ukrudtsmidler til brug i ha­ven, må de sammen med andre sprøj­temidler opbevares i et aflåset skab, utilgængeligt for børn og andre uved­kommende - eller ukyndige!

 

Når man foretager kemiske ukrudtssprøjtninger, risikerer man at svide også nytteplanter og prydplanter. Undgå derfor herbiciderne!

 

Anvendelse af giftmidler

Hvis man vælger at bruge ukrudtsmid­ler i haven, må disse midler omgås med den allerstørste forsigtighed. Brug al­tid gummihandsker, gummistøvler og eventuelt sprøjtemaske og briller ved udsprøjtningen. Sprøjt kun i absolut stille vejr, sprøjt kun på de planter, der skal dræbes, og sprøjt aldrig på blom­strende ukrudt, hvor bier og andre nyttige insekter holder til. Afskærm særlig sarte haveplanter (stedsegrønne, stauder, stenplanter og roser) med f. eks. plader af træ eller plasticfolie. Anvend kun den mængde af giftstoffet, som er angivet på emballagen; større doser giver ikke bedre virkning, men forværrer skadevirkningerne. Brug hellere svagere blandinger end foreslå­et af fabrikanten eller angivet i ret­ningslinjerne fra Statens Ukrudtstor­søg.

 

Hormonmidler

Ukrudtsmidlerne er inddelt i 3 grupper efter deres virkemåde. Hormonmidler eller bladherbicider har såkaldt syste­misk virkning; stoffet opsuges af de grønne plantedele og transporteres rundt i plantens ledningsbaner. Stoffet pirrer plantecellerne til en forøget og abnorm vækst, så at planten så at sige vokser sig ihjel, som man kender det fra mælkebøtternes reaktion på sprøjt­ning eller drypning med Herbatox. Hormonmidlerne har samme virkning på alle tokimbladede planter og skel­ner således ikke mellem ukrudtsplan­ter, prydplanter og køkkenurter. Kun enkimbladede planter som græs gene­res ikke eller kun ubetydeligt af sprøjt­ningen. Nyspiret græs bør dog aldrig sprøjtes.

 

Jordmidler

Jordmidler eller jordherbicider dræber ukrudtsfrø og andet frø under spiring i de øverste 2 cm jord, mens dybere­liggende frø ikke dræbes. Disse midler kan anvendes i køkkenhaven til udryd­delse af frøukrudt straks efter såning af kulturplanterne, blot disses frø er an­bragt tilstrækkelig dybt i jorden.

 

Kontaktmidler

Kontaktmidler har en svidende eller brændende virkning direkte på alle de grønne plantedele, som rammes af væ­sken. De er helt uegnede i privathaver.

 

Specifikke ukrudtsmidler

Til erhvervsbrug er der fremstillet en lang række ukrudtsmidler, som ikke har skadevirkning på en bestemt kul­turplante; der findes således ukrudts­midler udelukkende til brug i afgrøder af henholdsvis gulerod, majs og jord­bær. Men også her gælder det, at anvendelse og dosering af midlerne er specialistarbejde, da afgrøderne uhyre let tager skade ved forkert dosering.

 

Vejarealer og gårdspladser

Hvor der ikke ønskes nogen form for plantevækst, f.eks. på vejarealer, gangarealer, gårdspladser og oplags­pladser, kan giftmidler som Atrazin og Simazin anvendes. De må ikke anven­des hen imod eller under træer, buske og hække, som let svides. De vandop­løselige midler kan af regnvand og andet overfladevand føres til nærlig­gende plantearealer, som derved øde­lægges. De nævnte stoffer nedbrydes kun langsomt i jorden, hvorfor såning og plantning først kan finde sted 3-5 år efter behandlingen.

 

Såbede i køkkenhave

I ny tilsået jord kan tokimbladet ukrudt bekæmpes med stoffet diquat, som findes i sprøjtemidlet Reglone, mens græsukrudt på de samme arealer be­kæmpes med paraquat, som indehol­des i sprøjtemidlet Gramaxone. Det er hormonmidler, som i alle tilfælde skal anvendes, før kulturplanterne er spiret.

 

Frugthave

I en plantning med frugttræer og frugtbuske på åben jord uden dækafgrøder eller græs mellem kulturplanterne kan både tokimbladet ukrudt og græs­ukrudt bekæmpes med stoffet glypho­sat, der findes i sprøjtemidlet Round­Up.

 

Græsplæner

Hvis man ikke ønsker mælkebøtter, vejbred og bellis i græsplænen og ikke har tid og kræfter til at bruge den gode, gammeldags lugekniv, kan disse plan­ter bekriges med hormonmidler af ty­pen 2,4 D (2,4 diklorfenoxyeddikesy­re). Plænen må ikke slås en uge før og en uge efter sprøjtningen; ellers har midlet ingen virkning. Midlet kan van­des ud med en vandkande med sprede­bom. Sørg for ikke at ramme andre planter rundt om plænen, og pas på, at vinden ikke fører giftstoffet rundt til andre steder i haven eller nabohaver­ne. Sprøjt aldrig, når ukrudtsplanterne blomstrer og har besøg af bierne. Brug aldrig den anvendte vandkande til van­ding i haven; selv efter en grundig rengøring af kanden kan der findes rester af giftstofferne tilbage. En mere kontrolleret metode kan det være at dryppe giftstoffet ned i planternes ro­setter fra en oliekande, fyldt med Her­batox. Der skal kun en dråbe i hver plante, og virkningen er lige så stor som ukontrolleret sprøjtning af hele plænen. Ærenpris i plænen kan fjernes ved anvendelse af meklorprop.

 

NB:

Ukrudtssprøjtning er et risiko­fyldt arbejdsområde, især i private ha­ver. Undgå de kemiske bekæmpelses­midler og brug hellere lugejern, hak­kejern, spade, gravegreb eller le, når ukrudtet skal bekæmpes!

 

Se også artiklerne Græs og Mosser.

Facebook
Print denne opskrift (Ctrl + P)
Kamera Print med billeder
Print uden billeder
Opret din egen Havebog
Klik på den smiley du vil give denne side 
Brugernes vurdering 4,8 (21 stemmer)
Siden er blevet set 23.672 gange - Se og skriv kommentarer herunder.

Kommentarer og debat mellem læsere

Din e-mail bliver ikke vist på sitet.
371512-07-2015 19:30:01 Frank Andersen
hvad hedder ukrudtsmiddel med meklorprop??
219221-06-2010 16:35:39 Inga Bach
RoundUp dræber græsset.

Jeg har mange forskellige plantearter i min plæne og der er også mos. Man kan jo vælge at glæde sig over diversiteten i stedet for at ærgre sig over at plænen ikke er en grøn ørken.
219321-04-2010 16:16:01 Jeanne Fisker
Hej

Jeg har store problemer med krybende potentil i min græsplæne. Jeg har gn flere år forsøgt bekæmpelse med Toxan plænerens og knofedt. Har også en enkelt gang prøvet med hormonmiddel. Men intet af det hjælper. Er den eneste mulighed round up? Med fare for selve græsset.

VH Jeanne Fisker

Afstemning
Regeringen, er der nogen der skal udskiftes?

Foreslå nyt svar
Effektiv reklame - klik her