Logo

Faskiner 2

Print denne opskrift (Ctrl + P)
Kamera Print med billeder
Print uden billeder

En faskine opsamler regnvandet fra taget og leder det direkte ned i jorden. Dermed aflastes kloaksystemet ved kraftig regn, og du sparer udgiften til at koble afløbet til kloakken.

 

Hvad er en faskine?

En faskine er en slags kasse eller et hulrum i jorden fyldt med sten el.lign., som regnvandet fra taget på en bygning ledes hen til. Faskinen fungerer som et midlertidigt depot for vandet, lidt ligesom en meget mindre udgave af et regnvandsbassin. Fra faskinen synker regnvandet stille og roligt ned i undergrunden uden om afløb og kloaksystem.

Faskiner 2

En faskine aflaster kloaksystemet, og det er årsagen til, at flere kommuner stiller krav om, at der fx skal være faskiner i nye boligområder. For at fremme anvendelsen af faskiner tilbyder nogle kommuner også at tilbagebetale bidraget for at tilslutte en vandinstallation til kloaksystemet, hvis man etablerer en faskine.

Der findes to måder at etablere en faskine på:

Du kan købe en færdig faskine, som består af en stor "plastickasse" fyldt med perforerede plastrør, som du graver ned i jorden.

Du kan selv etablere faskinen ved at grave en rende i jorden. Renden fyldes med lecasten eller småsten, og ovenpå lægges et geotekstil.

Faskinen skal i begge tilfælde dækkes med minimum 0,4 meter jord. Øverst kan du f.eks. så græs eller lægge fliser.

Ud over selve faskinen skal du også etablere:

De afløbsrør, som leder vandet fra taget hen til faskinen.

Et sandfang, som forhindrer blade, skidt, sand og jord i at stoppe faskinen til.

Hvornår har du brug for en faskine?

Du kan vælge at etablere en faskine af flere årsager:

Hvis du bygger en ny tilbygning til dit hus eller opfører en ny carport eller garage. Her kan en faskine sørge for, at regnvandet fra taget ledes ned til undergrunden, så du ikke behøver at koble det nye afløbssystem til kloakken.

Hvis du bygger et nyt sommerhus eller en anden bygning i et sommerhusområde, hvor det kan være vanskeligt og dermed dyrt at koble regnvandsafløbet fra taget til den eksisterende kloak på grunden.

Hvis der jævnligt er oversvømmelser af din grund, som skyldes, at kloaksystemet er underdimensioneret, så det ikke kan nå at lede regnvandet væk hurtigt nok i tilfælde af kraftig regn.

 

Hvilke fordele og ulemper er der ved en faskine?

Fordele:

En faskine er en nem og relativt billig måde at få ledt regnvand bort på. En faskine er især en god idé på steder, hvor det er besværligt og dermed dyrt at slutte afløbssystemet til den eksisterende kloak.

En faskine aflaster kloaksystemet og rensningsanlægget.

En faskine er miljøvenlig, fordi den bidrager til at gøre grundvandet i nærheden renere på grund af de ekstra mængder regnvand, som ledes til grundvandet netop her. En enkelt faskine i en villahave har måske ikke i sig selv den store betydning, men hvis alle villaer i et nyt område får faskiner, vil det have betydning for grundvandet.

Ulemper:

En faskine kræver jævnligt tilsyn og vedligeholdelse.

 

Hvordan vedligeholder du en faskine?

Faskiner har lidt uretfærdigt fået det ry, at de ikke er tilstrækkeligt funktionelle. Men en faskine vil normalt fungere fint og uproblematisk lede dit regnvand væk, hvis den ellers er etableret rigtigt og vedligeholdes ordentligt.

Du kan undgå, at faskinen stopper til og flyder over, ved at:

Holde tagflader og tagrender rene for blade og skidt, så skidtet ikke føres med vandet til faskinen.

Tømme faskinens sandfang for blade og snavs cirka en gang om året.

Tilse nedløbsrøret og sandfangets brønd cirka en gang om året og sørge for, at de ikke er stoppet til eller revnet.

Det er ikke mere omfattende at vedligeholde en faskine end en almindelig nedløbsbrønd under nedløbsrøret.

Må du selv bygge en faskine?

Du må godt selv etablere en faskine og de tilhørende afløbsrør ved beboelseshuse, udhuse, garager og carporte. Men hvis faskinen skal kobles til kloakken, skal du have en autoriseret kloakmester til at stå for tilkoblingen.

Du skal underrette kommunen, før du må etablere en faskine. Hvis du bygger til og i den forbindelse vil lede regnvandet fra det nye tag til en faskine, skal tegninger og beskrivelse af faskinen indgå i materialet til kommunen, når du søger om byggetilladelse.

Når du selv etablerer en faskine, er det dit ansvar, at anlægget bliver udført efter de gældende regler. Og du har også selv ansvaret for at vedligeholde faskinen, så den fungerer.

Love og regler for faskiner

Der gælder følgende regler for faskiner:

Faskinen skal være placeret på din egen grund og må ikke genere naboer eller andre.

Der må kun ledes regnvand til faskinen, ikke spildevand. Derfor skal du over for kommunen gøre rede for, hvorfra vandet til faskinen kommer.

Faskinen skal være dimensioneret efter de specifikke krav, som fremgår af "Afløbsnormen". Over for kommunen skal du gøre rede for, at din faskine er stor nok til at kunne aflede den mængde regnvand, der bliver tilført faskinen.

Faskinen skal være placeret, så den ikke modtager mere nedbør, end den er dimensioneret til at lede bort. Terrænet skal bl.a. have fald væk fra bygninger. Dels for at der ikke ledes for meget regnvand til faskinen, dels for at undgå, at vandet ophobes ved bygninger, hvor det kan gøre skade.

Faskinen skal placeres, så den overholder afstandskravene i "Norm for mindre afløbsanlæg med nedsivning (DS 440)". Kravene angiver, hvor langt faskinen skal placeres fra bl.a. drikkevandsboringer, vandløb og bygninger. Se skemaet herunder.

Hvor stor skal faskinen være?

Før du går i gang med at etablere en faskine, er det vigtigt, at du beregner, hvor stor faskinen skal være for at kunne lede alt det vand bort, der falder på taget. Også i en ekstrem situation med voldsom og langvarig regn.

Faskinen størrelse afhænger bl.a. af:

Tagets størrelse.

Jordens type og evne til at lede vandet væk.

Fyldmateriale i faskinen.

Tagets størrelse

Størrelsen på det tag, som faskinen skal lede vand bort fra, har stor betydning for, hvor stor faskinen skal være. Du skal derfor beregne arealet på det tag, som vandet vil komme fra (tilbygning eller carport).

Jordens type og ledningsevne

 

Du skal også undersøge, hvad jorden på din grund primært består af. Sand og grus er meget bedre til at lade vandet sive væk end lerjord. Har du lerjord på din grund, skal faskinen derfor være lidt større.

Jordens evne til at bortlede vand (kaldet ledningsevnen) kan testes ved en såkaldt infiltrationstest, som kan foretages på følgende måde:

Grav et hul i jorden der, hvor du vil placere faskinen.

Fyld vand i hullet.

Tag tid på, hvor lang tid der går, før vandet er sunket og er forsvundet ud af hullet.

 

Det er en god idé at grave minimum to huller der, hvor du har tænkt dig at placere faskinen, da der kan være store variationer i jordens ledningsevne forskellige steder.

Eksempel på måling af jordens ledningsevne :

I hul nr. 1 synker vandet 50 mm på 10 minutter, dvs. at ledningsevnen er 0,083 mm pr. sekund eller 8,3 × 10 - 5 meter pr. sekund.

I hul nr. 2 synker vandet 60 mm på 10 minutter, dvs. at ledningsevnen er 1 × 10 - 4 meter pr. sekund.

For en sikkerhedsskyld vælges den mindste ledningsevne på 8,3 × 10 - 5 meter pr. sekund til at beregne faskinens størrelse.

 

Fyldmateriale i faskinen

Det fyldmateriale, du bruger i faskinen, har betydning for, hvor stor faskinen skal være for at kunne lede vandet bort.

De mest almindelige fyldmaterialer er:

Letklinker - små hårdtbrændte lerkugler, f.eks. lecasten.

Singels - småsten, typisk i størrelse 32-64 mm.

Hvis du køber en færdig faskine, er den allerede fyldt med perforerede plastrør.

Beregning af faskinens størrelse

Når du kender tagets størrelse, jordens ledningsevne og har valgt fyldmaterialet, kan du på skemaet herunder aflæse, hvor mange kvadratmeter tag 1 kubikmeter faskine kan aflede vand fra.

 

Eksempel:

Faskinen skal aflede vand fra et hus med en tagflade på 120 kvadratmeter.

Der er valgt letklinker som fyld i faskinen.

Jordens ledningsevne er målt til 8,3 × 10 - 5 meter pr. sekund.

Af tabellen fremgår det, at når jordens ledningsevne er 10 - 5, og fyldmaterialet er letklinker, kan 1 kubikmeter faskine aflede vand fra 20 kvadratmeter tag.

Da taget er på 120 kvadratmeter, betyder det, at faskinens størrelse skal være 120 divideret 20 kubikmeter, hvilket er lig med 6 kubikmeter.

Det svarer til en faskine, der er 0,5 meter bred og 1 meter dyb og 12 meter lang

Faskinens form

Faskinens form har betydning for, hvor hurtigt vandet siver fra faskinen ned i jorden. Da den største udsivning sker fra faskinens sider, er en aflang faskine mest effektiv, fordi den har det størst mulige areal i siden.

Hvis du selv graver faskinen ud, er det derfor bedst at grave en lang rende på ca. 0,5 meter i bredden.

Hvad skal du ellers tænke på, før du etablerer en faskine?

Der er en række andre ting, som det også er vigtigt at tænke på, når du etablerer en faskine.

Sandfang

Når du etablerer en faskine, skal du sørge for, at det vand, der ledes til faskinen, føres igennem et sandfang. Sandfanget filtrerer skidt og snavs fra vandet, så faskinen ikke stopper til.

Sørg for, at sandfanget er placeret minimum 0,8 meter under jorden, dvs. i frostfri dybde. Så undgår du, at beton og plastrør kan sprænge, hvis vandet fryser til is om vinteren.

Fald på afløbsrør

Det er vigtigt at sørge for, at der er fald på de afløbsrør, der leder regnvandet til sandfanget og videre til faskinen, så vandet løber den rigtige vej ned mod faskinen.

Ifølge reglerne i "Norm for afløbsinstallationer" skal faldet være:

Mindst 20 promille før sandfanget, dvs. et fald på 2 cm pr. meter.

Mindst 10 promille efter sandfanget, dvs. et fald på 1 cm pr. meter.

Grundvandets højde

Hvis grundvandet står højt på din grund, kan faskinen ikke fungere optimalt. Regnvandet skal helst kunne sive ud i jorden både fra faskinens bund og sider, og det kan ikke ske, hvis grundvandet står lige under eller højere end faskinens bund.

Du kan tjekke, om grundvandet står højt på din grund, ved at grave et 1,5 meter dybt hul ved husets facade. Hvis der står vand i hullet, er det tegn på, at grundvandet står højt.

Andre muligheder

En faskine er en god måde at lede regnvandet tilbage til grundvandet på. Men der findes også andre muligheder, du kan gøre brug af, hvis du vil aflaste kloakken og/eller genbruge regnvandet på din grund. Kilde: Byg Erfa

Facebook
Print denne opskrift (Ctrl + P)
Kamera Print med billeder
Print uden billeder
Opret din egen Havebog
Klik på den smiley du vil give denne side 
Brugernes vurdering 4,9 (8 stemmer)
Siden er blevet set 5.144 gange - Se og skriv kommentarer herunder.

Kommentarer og debat mellem læsere

Din e-mail bliver ikke vist på sitet.
310026-10-2014 16:26:26 Leif Jensen
Findes der en lodret, faskine der kan boresned, så man undgår at få hele haven endevendt

Vi benytter cookies til at gøre din oplevelse af sitet så god som mulig. Ved at fortsætte med at bruge sitet accepterer du cookies.
Afstemning
Hvilken type brændstof bruger din bil?Effektiv reklame - klik her