Logo

- Det skal der til - pasning

Print denne opskrift (Ctrl + P)
Kamera Print med billeder
Print uden billeder

- Det skal der til - pasning

Pindene bruges til støtte for høje planter, penslen til at rense hårede blade med. En lille ske og en gaffel er nyttige - udrangeret køkkengrej kan bruges.

Høje eller klatrende planter skal have støtte. Stammen kan fastgøres til plantepinde eller stativer med »vridere«, ringe eller bast, men må aldrig fast· gøres så stramt, at de kvæles.

Beskærerværktøj. Knive og sakse må altid holdes skarpe, da en sløv kniv vil beskadige planten. Brug et barberblad til blødt plantemateriale og en saks eller kniv til træagtige stammer. En almindelig saks kan anvendes til at fjerne visne blomster og beskadigede blade med.

 

Artikel billede

Ikke alle planter skal have samme kompost(jord) for at trives.

Skåle. Frøplanter og stiklinge startes i såskåle eller -bakker for senere at plantes ud i små· potter. Efterhånden som de vokser kræver de større potter. Potteskjulere giver mulighed for dekoration og fugtighed. Underskåle beskytter vindues· karme og møbler og giver mulighed for at vande planten fra bunden.

Brug skår af urtepotter eller porcelæn til dræn i bunden af potter og trug. Trækul hindrer at vandet rådner og kommer til at lugte. Brug det i hænge. kurve, containere uden hul i bunden, og når stiklinge skal rodslå i vand.

Pinde omviklet med mos støt· ter større planter og tilfører luftrødder ekstra fugtighed.

Vandkandens lange tud kan nå ind mellem bladene til pottejorden og letter arbejdet ved vanding af ampelplanter og planter på højtsiddende hylder.

Visse planter angribes af skadedyr og sygdomme, de må behandles med sprøjtemidler. Næsten alle har gavn af gødning under væksten. Hormonpudder fremmer rodsætning på stiklinge. Alle sprøjtemidler skal opbevares aflåst.

Bladene skal holdes rene, så de får mest muligt lys. Man har olie til at rense dem med, men find først ud af om den pågældende plante tåler midlet. Visse planter kan skades af det.

 

Indendørs planter

I vore dage ses planter inden døre overalt. Ikke alene som overdådige panoramaer i hotelvestibu­ler, banker og kontorer, men også plejet og pas· set enkeltvis i nydelige potte skjulere på skrivebor­det, i køkkenets vinduesniche, på badeværelsehylden og i lægens venteværelse. De giver tilværel­sen en kvalitet, vi bør være meget taknemmelige for.

Hvorfor er de blevet så populære? Der er sikkert flere grunde. Bymennesker lever i en verden af trængsel og travlhed, med plastic, engangsemballage og fjernsynets letfordøjelige underholdning. Planter repræsenterer ro; de fortsætter væksten i deres eget tempo, og vi har ikke mange muligheder for at skynde på dem; det eneste, vi kan gøre, er at forsyne dem med deres livsfornødenheder. De er en slags levende indbo, en dekoration, som medvirker til at gøre vore omgivelser mere behagelige, mere indbydende og mindre stive. Vi synes vi har udrettet noget, når nye blade folder sig ud eller en plante blomstrer for første gang. Planterne er for mange en dyrebar ejendom - ofte tilknyttet glade minder om venner, steder eller om den stikling man modtog og fik held med.

 

Det, at dyrke planter indendørs eller i potter

tæt ved boligen, er på ingen måde et nyt tidsfor­driv. For at finde den første viden om stueplan­ter, må vi mindst 4.000 år tilbage i tiden til de kinesere, som dyrkede planter i elegante skåle i deres paladser. Der er beviser i form af relieffer fra 1400 f. Kr. på, at egypterne var plantesamlere. Babylons hængende haver var opbygget i terrasser med potteplanter, og vi ved med sikkerhed, at man dyrkede stueplanter under den romerske og græske civilisation og tillige i den mørke middel­alder. Klostrene gjorde meget ud af denne dyrkningsform, selvom det må indrømmes, at de interesserede sig mere for sjældne urter og medi­cinske planter end for de dekorative.

Det 19. århundrede var plantesamlernes og planteformeringens blomstringstid. Fr'il da af ud­vikledes kunsten at bygge opvarmede drivhuse og vinterhaver. Aristokratiet og rigmændene kappedes om at have de mest eksotiske og sjældne planter i drivhusene til at imponere deres gæster med. Planteskolefolk som Veitch og Sanders sendte plantesamlere ud i hele verden for at finde nye arter og varieteter. Nathaniel Wards opfindelse i 1834 af den såkaldte »Wardians Rejsekasse« betød uhyre meget for transporten af sjældne planter. Den var nærmest et transportabelt lille drivhus, som ydede planterne en beskyt­tet atmosfære under skibsrejsen.

Under de urolige tider i det 20. århundrede blev store private samlinger spredt eller ødelagt. Mode og levevis ændredes, og i mellemkrigstiden forsvandt mange planter. Dog - ikke alt gik tabt, fordi det allerede var blevet populært i alle sam­fundslag at dyrke planter i stuen. Sidst i halvtredserne og i begyndelsen af tresserne sattes modens pendul igen i svingninger, og planterne dukkede op i stadig større antal - først i hjemmene, senere på kontorer, i banker, restauranter og hoteller. I dag er de en værdsat og naturlig del af vor tilvæ­relse.

 

Hvad forstår man ved en stueplante.

Hvordan skal man definere indendørs planter? Det er planter, som dyrkes inde - enten på grund af bladenes ornamentale virkning eller på grund af deres blomster eller af begge årsager. De skal ikke alene kunne overleve, men også udvikle sig under de forhold, hvor vi selv færdes og arbejder, uden hensyn til at disse forhold varierer stærkt og ikke først og fremmest er indrettet efter planternes behov.

Hvad behøver planter for at leve og gro? En plante kræver i første række et kraftigt dagslys (det kan suppleres eller skaffes kunstigt ved hjælp af specielle lamper eller lysstofrør). De fleste stueplanter tåler dog ikke direkte sollys midt på dagen om sommeren, da det kan svide bladene. Jo mere dybt grønne, de er, des større er chancen for, at de kan trives i mindre kraftigt lys i stuen. Brogetbladede planter og planter med lyst grønne blade skal anbringes så lyst som muligt. De holder af luftfornyelse uden træk, derfor bør de ikke stå i et lukket rum, der er ude af brug. De bryder sig ikke om for store temperatursvingninger, og det kan volde kvaler at undgå i dag, hvor der dæmpes for varmen i nattetimerne. Nogle planter er mere tolerante for centralvarme end andre, men lav luftfugtighed er noget, de lider under. Vandfordampere på radiatoren hjælper noget. Er det muligt, stilles urtepotterne på små· sten eller Leca, der holdes fugtig, eller deres potte pakkes i vådt mos eller spagnum i en urtepotteskjuler.

Ligegyldigt om de dyrkes inde eller ude, skal alle planter have vand af og til. Det er vigtigt at kende den enkelte plantes vandbehov, og kun vande den, når det er absolut nødvendigt.

De fleste planter (bortset fra bregner og nogle få andre vandelskende) overlever ganske godt tørre perioder, og flertallet af stueplanter dør hyppigere af overvanding end af nogen anden grund. Er planten blevet overvandet, må den have lov at tørre naturligt i et velventileret rum. Prøv ikke at fremme processen ved at stille den varmt.

Blomstrende planter - med få vigtige undtagelser - må betragtes som gæster i hjemmet. Ef­ter afblomstringen må de enten smides ud som Cineraria, eller flyttes ud i drivhuset, hvor de pas· ses til næste blomstringssæson, f.eks. Azalea. Mange af vore stueplanter har både smukke blomster og smukke blade.

 

Pasning af planter

Husk at ingen planter er skabt til at gro i potte el· ler beholder. Der er visse ting, der må foretages fra tid til anden, for både at holde planterne sunde og under kontrol.

Det første er ompotning. Den udføres for at bevare et sundt rodsystem. Undersøg om planten er trængt, dvs. om pottens indhold består af sam­menklemte rødder næsten uden jord imellem. Er det tilfældet, vil man tit opdage det ved at iagttage planten: den kan virke for stor til potten; den kan have svært ved at komme i vækst om foråret; eller rødderne vokser måske ud gennem dræn· hullet i pottens bund. Men den sikreste måde at konstatere det på består i at vende bunden i vej· ret på planten, banke potteranden mod bordpladen, så potteklumpen løsnes og kan tages ud, hvorefter rødderne undersøges. Gennemvand al· tid før ompotning, men lad overskudsvandet dræne fra. Planten skal helst ikke vandes straks ef· ter ompotningen, vent 2-3 dage; det tvinger rødderne til at søge ud i den ny jord (kompost) efter vand. Stil den aldrig i solen efter en ompotning, skyg eventuelt med et stykke papir.

Trods ompotning er der nogle planter - især de hurtigt voksende - som ikke rar tilstrækkelig næring fra jorden i potten; eller måske er de så store, at de ikke kan pottes om. Derfor må de have gødningstilskud under væksten og blomstringen. Den nemmeste måde at tilføre dem næring er gennem vandingsvandet, og der findes mange slags flydende gødninger på markedet, netop tilpasset de fleste stueplanter. Man kan også tilføre gødning via bladene, når de overbruses. Lav aldrig opløsningen kraftigere end foreskrevet; undertiden er det bedre at tilsætte mindre.

De fleste planter bør beskæres med regelmæssige mellemrum. Hvor det først og fremmest er et spørgsmål om udseende og hygiejne, består det ofte blot i at fjerne visne blomster og beskadigede blade.

Egentlig beskæring tjener to formål. For det første skal vækstformen bevares smuk og regelmæssig. Stueplanter (men også haveplanter) kan være tilbøjelige til at blive ranglede og skyde en enkelt hoved gren op. En sådan hoved gren må skæres helt ned og ranglede planter må studses ind, så de bliver smukkere i formen og opnår en mere kompakt vækst. Den anden grund til beskæring er at stimulere planten til at blomstre. Fjernes dens grenspidser, tvinges den til at samle sin energi om at blomstre i stedet for at sætte blade. Ved at lade planterne stå i lidt for små potter, kan man undertiden få samme effekt. Brug altid en skarp kniv eller saks til beskæring - og vær ikke bange for at bruge den. Bløder den beskårne gren, kan den smøres med vaseline eller plastmaling, det forsegler såret.

 

Valg af kompost

For en del planter er det af vital betydning, at de får den helt rigtige kompost, mens andre gror i næsten hvad som helst. Brug aldrig jord fra haven, da den indeholder ukrudtsfrø, måske sygdomskim og skadedyr og sandsynligvis dræner dårligt. Det kan altid betale sig at købe pottejorden. Traditionelt er pottekompost blevet betrag­tet som kunst og som lidt af et mysterium. Ældre gartnere rugede omhyggeligt over deres specielle jordblandinger til dyrkning af dette eller hint - og der findes stadig nogle, som gør det. I de gamle havebøger beskrives en særlig blanding til hver plante, og det kan godt virke forvirrende på en plantedyrker. For at bringe klarhed i spørgsmålet tog det berømte engelske jordbrugslaboratorium John Innes sagen op. Man fandt frem til en grundblanding, en slags enhedsjord, passende for de fleste almindeligt dyrkede planter. Den er sammensat af 7 rummål steril (kogt) lermuld, 3 rummål spagnum, der medvirker til at gøre den porøs og vandholdende, samt 2 rummål groft grus/skarpt sand som drænelement. Jord til såning er ikke tilsat gødning, mens nr. 1, 2 og 3 indeholder forskellige mængder af blandingsgødning. Nr. 1 er svagest gødet, nr. 2 tilsat dobbelt så meget og nr. 3 er kraftigst gødet. I tekster henvises til de blandinger, der passer for den enkelte plante, med nr. 1, 2 eller 3.

Der laves også blandinger med højere indhold af spagnum, og blandinger som ikke indeholder lermuld, og som passer til bestemte plantearter. Det er vigtigt ikke at trykke disse kompostformer for hårdt sammen, ligesom de heller aldrig må tørre ud. De muldfattige blandinger er særligt gode til f.eks. bregner, men uegnede til hurtigt· voksende planter, der må have adgang til rigelig næring. Visse planter er kalkskyende og må altså have en jord uden kalk for at trives tilfredsstillende. Det drejer sig om planter af lyngfamilien. Disse blandinger består overvejende af spagnum. Endelig er der nogle planter, især af slægten Bromelia, der omtales her i bogen, som trives bedst i en let, meget porøs blanding. Deres vækstmedium består af spagnum tilsat hvidmos (levende spagnummos) der gør den endnu lettere.

 

Artikel billede

Et stort antal tropiske planter dyrkes på grund af deres smukke, grønne blade. Mange af disse populære vækster tilhører to slægter: Ficus og Philodendrun og herover Ficus diversifolia, Trillekugle. Denne slægtning til det almindelige Gummitræ har ret usædvanlige blade og sætter små frugter. Ligesom de fleste andre bladplanter klarer den sig godt i skygge. Da den har læderagtige blade, tåler den tør stueluft - ja selv tobaksrøg og anden os.

 

Artikel billede

Stueplanter med brogede blade kræver som regel mere lys end deres grønne søskende. Forvises de til en mørk krog, bliver de hurtigt rent grønne. Herover en Croton pictum-sort. Alle croton-sorter kræver rigeligt sollys.

 

Artikel billede

Nogle blomstrende potteplanter kan købes året rundt, andre kommer sæsonmæssigt på markedet. Herover Cyclamen persicum, Alpeviol, er uhyre populær ved juletid. Som mange andre blomsterplanter skal den stilles køligt for at blomstre godt.

 

Artikel billede

Bregner, som var på mode i den viktorianske tid, har fået deres comeback. De står smukt mellem blomstrende vækster og de vil live op f.eks. i et badeværelse.

Herover et blad af Adiantum, den populære Venushår-bregne. Da hvert enkelt bladafsnit kun er få celler tykt, har de tendens til at krølle sammen i tør luft.

 

Artikel billede

Klatreplanter kan bindes op til mospinde, ståltråd, bambusstativer eller snore. De kan også kravle omkring uden støtte, og mange passer smukt til at dyrkes som ampelplanter (dvs. i ophængte kurve el.lign.).Her Ficus pumilla der er den krybende Ficus.

--

Facebook
Print denne opskrift (Ctrl + P)
Kamera Print med billeder
Print uden billeder
Opret din egen Havebog
Klik på den smiley du vil give denne side 
Brugernes vurdering 4,9 (22 stemmer)
Siden er blevet set 8.434 gange - Se og skriv kommentarer herunder.

Kommentarer og debat mellem læsere

Din e-mail bliver ikke vist på sitet.
525121-05-2016 14:04:53 numan tauseef
The Purchase Manager, Good Day: Thank you very much for the cooperation and business behaviour which you have expended to me. I appreciate it. Master Surgical as real maker of • Saltwater & Fresh Water Aquarium Tools, • Reptile Tools, • Pet Grooming Tools • Horse Tools Please to submit hereunder the photos and prices for consideration and much confidence my submitting prices will be met to your approval. However, I am at your disposal. SALT WATER FRAGMENT CORAL AQUARIUM TOOL set. Master Surgical off 100% rust and corrosion free then we will pay your money back…This is Gentleman promise 1x ms-313786 20cm dark coral cutters US$ 6.90 1x ms313710 - scalpel handle No: 3 with 5-single use blades. US$ 1.00 1x Dark curved spring scissors US$ 7.00 1x MS-313795 double wave scissors US$ 6.00 1x Coral Tweezers 12 inches 3.00 Pouch charges w/ printing US$ 1.50 Total Price per set US$ 25.40 FRESH WATER AQUARIUM PLSNT TOOL SET 820 set of 5-pcs 30 cm US$ 16.50 822 set of 5-pcs 30 cm US$ 16.50 822 set of 5-pcs 30 cm US$ 16.00 827 set of 5-pcs 30 cm US$ 16.50 829 set of 5-pcs 15 cm US$ 16.50 832 set of 12-pcs 15 cm US$ 22.00 835 set of 2-pcs 30 cm US$ 8.25 SPRING SCISSORS Made of Medical Grade stainless steel. MS-1333 Dark Straight spring scissors straight US$ 7.00 MS-1338 Dark curved spring scissors straight US$ 7.00 AQUARIUM SPRING SCISSORS. MS-1340 straight Spring Scissors Price US$ 5.00 MS-1343 curved Spring Scissors Price US$ 5.00 MS-1345 Angular Spring Scissors Price US$ 5.50 LIFETIME GUARANTEE GERMAN TC TIP AND GOLD PLATED HANDLE. P-1208 straight TC Tip Gold plated Lifetime Guarantee Price US$ 7.50 P-1209 Curved TC Tip Gold plated Lifetime Guarantee Price US$ 7.50 T-18075 Straight Blue Titanium color Price US$ 7.00 T-18076 Curved Blue Titanium color Price US$ 7.00 Aquarium Tank Aquatic Plant Scissors Made of Medical Grade stainless steel BLACK VERSION CORAL 313795 WAVE Black version size 25 cm 9.75 inches Price per unit 6.00 MS-31796 WAVE Black version size 30 cm 12 inches Price per unit 6.60 MS-850 Straight Black version 9.75 inches 25 cm Price US$ 5.50 MS-851 Straight Black version 12 inches 30 cm Price US$ 6.10 MS-855 Curved Black version 9.75 inches 25 cm Price US$ 5.50 MS-851 Straight Black version 12 inches 30 cm Price US$ 6.10 MIRROR/SATIN FINISH AQUARIUM PLANT SCISSORS MS-786 WAVE size 25 cm 9.75 inches Price per unit 5.00 MS-787 WAVE size 30 cm 12 inches Price per unit 6.00 MS-795 Straight 9.75 inches 25 cm Price US$ 4.00 MS-796 Straight 12 inches 25 cm Price US$ 5.00 MS-797 Straight 24 inches 60 cm Price US$ 10.00 MS-800 CURVED Size 9.75 inches 25 cm Price US$ 4.00 MS-801 CURVED 12 inches 25 cm Price US$ 5.00 MS-802 CURVED 24 inches 60 cm Price US$ 10.00 AQUARIUM PLANT GENELRAL SCISSORS MADE OF MEDICAL GRADE STAINLESS STEEL MS-119 Straight 17 cm 6.50 inches Price per unit US$ 2.25 MS-125 Curved 17 cm 6.50 inches Price per unit US$ 2.25 Also avail size 20, 25, 30 till 60 cm. MS-125 Straight Size 25 cm 6.50 inches Price per unit US$ 2.50 MS-127 curved Size 25 cm 6.50 inches Price per unit US$ 2.40 Also avail size 20, 27, 30 till 60 cm. MS-125 Angular Size 28 cm 6.50 inches Price per unit US$ 3.50 Also avail size 20, 25, 30 till 60 cm. MS-130 Angluar Size 18 cm price per unit US$ 2.50 AQUARIUM TWEEZERS Made of Medical Grade stainless steel MS-305 large curved tweezers size 380 mm price U$ 3.65 MS-300 large curved tweezers size 380 mm price U$ 3.65 Also available 7, 8, 9, 10, 12, 14, 18 , 20 and 30 inches. MS-313 size 12” 30 cm, Straight US$ 2.00 MS-313 size 12” 30 cm curved US$ 2.00 MS-314 Size 18” Straight US$ 6.00 MS-319 Size 24” 60 cm straight US$ 8.50 MS-320 Size 24” 60 cm straight US$ 8.55 MS-325 12 inches 30 cm straight US$ 2.25 MS-326 9 inches 23 cm straight US$ 2.00 BLACK VERSION CORAL MS-335 Coral curved size 380 mm Price US$ 4.75 MS-330 Coral straight size 380 mm Price US$ 4.75 MS-920 size 12.5 inches 32 cm Price US$ 3.10 MS-927 size 18.5 inches 47cm Price US$ 6.00 MS-933 size 25.6 inches 65 cm price US$ 9.00 NORMAL VERSION AQUARIUM CUTTERS MADE OF MEDICAL GRADE STAINLESS STEEL MS-2230 Barrel type Cutter size 15 cm Price US$ 5.00 MS-2225 Wire spring Cutter size 14 cm Price US$ 4.00 MS-2235 Double spring Cutter size 15 cm Price US$ 5.50 MS-2222 Heavy pattern Cutter size 17 cm Price US$ 9.00 CORAL CUTTERSBLACK VERSION MS-313780 15 cm dark coral cutters US$ 5.50 MS-313786 20cm dark coral cutters US$ 6.90 Glass Door Locks 160 mm. Price per unit US $ 2.00 Haemostatic Feeding forceps MS-3646 SIZE 25 cm MS-3648 SIZE 40 cm Snake Tong: Made of best quality Medical Grade Aluminium with First class workmanship and high finish. Its work easy get maximum holding pressure with minimum risk of damage to the reptile being handled with broad jaw Snake tongue. Available in size: 25, 40, 60, 72 or as per your instructions. MS-393 size 25 inches Price US$ 10.00 per unit. MS-395 size 40 inches Price US$ 12.00 per unit. MS-397 size 52 inches Price US$ 17.00 per unit. MS-399 size 60 inches Price US$ 20.00 per unit. MS-403 size 72 inches Price US$ 24.00 per unit. MS-32 Price per unit US $ 16.00 MS-035 Feeding Needle Set US$ 24.00 SEXING PROBE SET MS-023 Price per set of 3-pcs US$ 1.90 MS-025 Price per set of 5-pcs US 3.25 MS-027 Price per set of 5-pcs 4.50 MS-029 Price per set of 9-pcs 6.20 MS- 019 Reptile Kits Size 40 inches snack tongue 25 inches, 1-pce snake hook, 1-pce pocket size snake hook, 1-pce feeding haemostatic forceps 24 inches, 1-pce& 1-pce Feeding Tweezers 18 inches and other 24-inches, 1-pce feeding pump, 3-needles, 2-finger probes, 1-pce tweezers 4” Price per unit US$ 99.00 Size 52 inches price per unit US$ 145.00 MS-021 Reptile Kits Price per set containing 2-sexing finger rings, 4-pcs ball tips sexing probes, 1-pce feeding pump, 1-pce feeding needle 1-pce magnified tweezers and tube. Price per unit US$ 23.75 Grabbers: The jaw and handle of this grabber is made from best quality aluminum with nice grip spring action which makes it work very easy. Strong Stainless Steel wire goes thru the aluminum tube. Get maximum holding pressure with minimal risk of damage to the animals being handled with the broad-jaws animal grabbers. MS-042 28 inches US$ 36.00 MS-044 38 inches US$ 42.00 MS-044 28 inches US$ 36.00 MS-046 38 inches US$ 42.00 MS-056 size 16 inches US$ 9.50 MS-057 size 16 inches US$ 9.50 MS-058 size 16 inches US$ 9.50 MS-060 size 24 inches US$ 12.00 MS-062 size 38 inches US$ 14.00 MS-065 size 16 inches US$ 16.50 Misc Reptile Cape with your mono color and size as per your instructions Available in size 8 x 12 inches US$ 2.00 12 x 16 inches US$ 3.00 10 x 28 inches US$ 4.00 16 x 28 inches US$ 18.00 24 x 48 inches US$ 20.00 Adjustable Screw, Removable Finger Rest. Made of Japanese Stainless Steel J/2 – AISI 420 It can be supplied in Titanium Finish (Multi, Blue, Bee Gold, Purple & Black Colors) FISHING TOOLS: GENERAL ALL PURPOSE DISSECTION SET Contains: • Scalpel • Scalpel Blade • Scalpel Handle • Scissors b/b • Tissue Forceps -Toothed • Tissue Forceps - Non - Toothed • Probe Scissors s/s GENERAL ALL PURPOSE SCISSORS Other items: As a real maker Master Surgical offer to design, develop and manufacture our products at your particular taste and choice. In this regard, I will appreciate to receive the scan image of desired products. Quality: Master Surgical pleased to offer the Guarantee that our Quality will be adequate for busy clinics with regular steam autoclave Warranty: Mater Surgical Guarantee the Quality of all its products. Any item which shall prove defective due to material or poor craftsmanship will be replaced free of charge. Delivery: Confirm to deliver within your stipulated period. However, normally we will deliver within 30 to 35 days after receipt of the payment. In view of the position explained above; it is therefore requested to please award us your requirements and we assure that once dealing with us will be prolong on sound footings. This is a proven fact! Thank you and looking forward to receive your requirements. Have a nice day and Good Luck! Nauman, Master Surgical, Web site: www.mastersurgical.com E-mail: info@mastersurgical.com ________________________________________ This email is free from viruses and malware because avast! Antivirus protection is active.
219421-03-2015 12:46:14 Per B Jørgensen
Hej der ! Hvor kan jeg købe de såkaldte mospinde ??? På forhånd tak for svar !!! Per B Jørgense
219522-12-2013 08:29:45 Ruth
Jeg har fået foræret en julerose, hvordan skal man passe den kan den stå inde. Jeg har aldrig haft den før, hvad med gødning, vand, lys, varme. Bliver glad for et godt råd, glædelig jul til alle. Hilsen Ruth
219620-11-2013 19:58:54 Anneliese Hansen
Det er en rigtig god og informativ side, men hvorfor vil min fredslilje ikke blomstre, selvom jeg gav den en større potte og ellers passer den godt med vand og gødning. Grønne blade kommer næsten hver dag.
219720-11-2013 19:55:36 Anneliese Hansen
Det er en meget informativ side, men hvorfor vil min fredslilje som jeg plantede om i foråret i en større urtepotte ikke blomstre? Den får godt med vand, men kommer kun med nye grønne blade hele tiden.
219808-07-2012 11:52:38 ove willy meyer
Problemer med fignen der taber sine blade men er ellers meget flot grøn, og bar sidste år.
219915-10-2011 12:01:59 Helle Kjær
Meget oplysende - selv efter mange år, som planteinteresseret og med egen fremdrivning har jeg fået genopfrisket nogle grundlæggende fakta - alle burde begnde her ...

Afstemning
Har du en airfryer?
Effektiv reklame - klik her