Logo

Surhedsgrad

Print denne opskrift (Ctrl + P)
Kamera Print med billeder
Print uden billeder

Jordens surhedsgrad, pH-værdi, er et udtryk for balancen mellem syrer og baser i jordvandet. Er der lige meget af hver, ophæver de hinandens virkning, og jorden siges at være neutral. Over­skud af base gør jorden alkalisk, mens overskud af syrer gør den sur.

Denne surhedsgrad udtrykkes i enhe­der, pH-værdier, mellem 1-14. Tallet 7 betegner den neutrale situation, mens værdier under dette tal udtrykker sur reaktion og tallene over det basisk reaktion. Ved pH-værdier under 4,5 er jorden som regel uegnet til dyrkning, selv for egentlige surbundsplanter, og ved værdier over 8,3 gør det samme sig gældende, selv for de mest kalkelsken­de planter.

Måling af surhedsgraden Surhedsgraden kan måles ved hjælp af de såkaldte indikatorstoffer, der skif­ter farve ved forskelligt pH. Lakmus­papir viser således rød farve under pH 6, mens det er blåt i området over pH 6. Stoffet fenolftalein er farveløst i pH-­området under 8 og kraftigt rødt over 8. Stoffet antocyan, der giver rødkål den karakteristiske farve, skifter også farve ved skiftende surhedsgrader, idet det er grønligt ved basisk reaktion og rødviolet ved sur reaktion.

I handelen kan købes indikatorpapir til måling af pH. Ved måling af surheds­graden i jord opslæmmes jorden i vand, indikatorpapiret dyppes i blan­dingen, og pH aflæses ved sammenligning med en medfølgende farveskala. Indsendes en jordprøve til et laborato­rium, vil der her blive anvendt elek­trisk måling af surhedsgraden på et pH-meter. Man nedsænker to elektro­der i den vandige jordopslæmning, og pH aflæses, efter at pH-meteret er justeret efter en væske med kendt surhedsgrad.

 

Plantesubstraters surhedsgrad

Det er ikke direkte jordens surheds­grad, der påvirker plantevæksten, men de plantenæringsstoffer, der ved et givet pH er vandopløselige. Rododen­dron, der kun kan vokse i sur jord, er helt afhængig af nogle aluminiumsalte og jernsalte, der kun er vandopløselige og derfor plantetilgængelige ved pH 3-5. Ved et pH omkring neutral er fos­forsaltene mest opløselige, og ved høj­ere pH bliver en lang række mikronæ­ringsstoffer utilgængelige for planter­ne, og der optræder mangelsygdomme som bor-, mangan- og magnesium­mangel. I jord over pH 8 kan kun få planter gro. Svampe trives generelt bedst i sure substrater, men i sur mosejord går næsten alle nedbryd­ningsprocesser i stå; det resulterer i ophobning af spagnummos (tørvestrø­else). Bakterier trives bedst under neu­trale til let basiske forhold.

 

Ændring af dyrkningsjordens surheds­grad

Produktionen af kuldioxid i jorden sker ved mikro-organismernes ånding. Derved neutraliseres basiske stoffer til kalciumilter og karbonater, så at jor­dens surhedsgrad langsomt falder. Vanding med vand, der indeholder kalciumkarbonat (hårdt vand), i urte­potter og drivhus får jordens reaktion til at stige, så at jorden efterhånden bliver uegnet til plantedyrkning. l beg­ge tilfælde er det nødvendigt at ændre et plantesubstrats pH i opadgående retning. Foruden måling af jordens pH må også jordens base- eller syrebehov måles. Det kan gøres ved at udtage en prøve på 100 g jord i muldlagets tyk­kelse og tilsætte syre eller base, indtil det ønskede pH opnås. Herefter ud­regnes, hvor meget der skal anvendes af enten syre eller base på 100 m² areal. Surhedsgraden i sandjord er let at ændre, men vanskeligere i tørve- eller lerjord, da disse har en stor stødpude­kapacitet. Til sænkning af pH i en jord anvendes tørvestrøelse, svovl (der iltes til svovlsyre) eller sure gødningsstoffer som svovlsur ammoniak; til pH-forhø­jelse anvendes kalciumilter (brændt kalk) eller kalciumkarbonat, der kan købes som rent kemikalium eller som grovvare i form af kridt eller mergel.

 

Planters følsomhed over for sure og basiske kemikalier

Ved dosering af gødnirigsvand eller anvendelse af sprøjtemidler til plante­beskyttelse eller gødningstilførsel er det vigtigt at indstille væskens pH til området pH 5-8, da der ellers kan forekomme svidninger. I bordeauxvæ­ske til svampebekæmpelse blandes der kalk i det meget sure kobbersulfat. Gødningsvand tilsættes en række gød­ningssalte, så at de virker som stødpu­de, dvs. opsuger henholdsvis syrer el­ler baser, så at reaktionen holder sig konstant et stykke tid.

 

Miljøforurening

Ved udledning af spildevand fra fa­brikker er det vigtigt at regulere van­dets reaktion, inden det kommer i forbindelse med det biologiske rens­ningsanlægs mikroflora eller med plan­te- og dyrelivet i vandløbene. Spilde­vandet fra et vaskeri kan have et pH på 10-11, mens spildevandet fra en galva­niseringsanstalt kan have så lave værdi­er som pH 1-2. I begge tilfælde vil det være katastrofalt for levende organis­mer. I de senere år har det vist sig, at regnen bliver surere og surere. I Dan­mark har det kunnet ses på vor lavflo­ra. I storbyerne findes der kun en lav tilbage, den såkaldte forureningslav. I Danmark har vi dog så meget kalk i søer og i jorden, at den sure nedbør ikke betyder så meget; syren bliver neutraliseret. l Norge og Sverige, der ikke har kalkundergrund som vi, men »sur« granit, er det nærmest katastro­falt. Fyrre- og granskovene skades, og søerne bliver så sure, at fiskeyngelen ikke kan udvikles og fiskebestanden bliver kraftigt reduceret. Årsagen, mente man en overgang, var svovldio­xid fra olieforbrændingen i Skandinavi­en og Nordtyskland. Svovlsyre neutra­liseres af kalciumkarbonat til gips, der er uopløselig i vand. Man har dog aldrig set udfældninger af gips, så nu mener man, at det er kuldioxid fra forbrændingen af olie og kul, der med vand danner kulsyre, som skaber pro­blemet. Problemet kan således kun løses ved, at vi går over til andre energiformer.

Se også artiklerne Jordanalyse, Kalk, Kalkbundsplanter, Kalkjord, Mergel, pH, Rododendron og Surbundsplan­ter.

Facebook
Print denne opskrift (Ctrl + P)
Kamera Print med billeder
Print uden billeder
Opret din egen Havebog
Klik på den smiley du vil give denne side 
Brugernes vurdering 4,0 (118 stemmer)
Siden er blevet set 22.995 gange - Se og skriv kommentarer herunder.

Kommentarer og debat mellem læsere

Din e-mail bliver ikke vist på sitet.
1339207-05-2022 11:15:14 Johnny Linde Jakobsen
Fin artikel Kort, præcis og berigende

Afstemning
Hvad er din mening om kongehuset?
Effektiv reklame - klik her